Republiková rada Strany zelených schválila na svém zasedání 7. března 2010 program pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Je postaven na čtyřlístku témat, která mají změnit klima v české politice. Ekonomická část programu vznikla ve spolupráci s předními ekonomy Miroslavem Zámečníkem a Tomášem Sedláčkem, své návrhy zeleným poskytla také řada neziskových organizací (Zelený kruh, Hnutí Duha, Česká ženská lobby, Forum 50%, Život 90 ad.). Prostředí občanské společnosti dlouhodobě upozorňuje na potřebu výrazných změn v naší politice.
1.   Chceme vymýtit KORUPCI,chceme SLUŠNOST v politice.

a. Veřejné zakázky budou veřejnosti na očích, na internetu

Konec nehospodárností a korupce ve veřejných zakázkách pomůže zajistit zveřejňování veškerých informací na internetu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí začít sledovat i tzv. zakázky malého rozsahu.
NKÚ musí dostat pravomoc k přímým postihům nehospodárného nakládání s veřejným majetkem.

b. Zprůhledníme vztahy mezi veřejnou správou a uchazeči o veřejné zakázky

Chceme rozbít kartel moci a peněz. Prosazujeme zrušení akcií na doručitele a zavedení centrálního registru dodavatelů ve vztahu k veřejnému sektoru.

c. Trváme na omezení imunity poslanců, plné zdanění poslaneckých náhrad a zavedení transparentních účtů politických stran na volební kampaně


2.   Chceme ZELENOU EKONOMIKU, protože přináší čistý zisk.

a. Budeme šetřit chytře

Šetřit tam, kde se plýtvá, a investovat tam, kde se to v budoucnu mnohonásobně vrátí. Konkrétně:
Budeme podporovat masivní investice do energetických úspor a moderních technologií, které výrazně zvyšují účinnost při využívání energie. Tyto investice sníží veřejné výdaje, sníží znečištění a přinesou nová pracovní místa v perspektivních oborech.

Zároveň musíme šetřit tam, kde se evidentně plýtvá: budeme prosazovat změnu technických norem pro dopravní stavby tak, aby se daly stavět výrazně levněji.

b. Chceme zvýšit investice do vzdělávání a vědy

a to i přes rozpočtová omezení v jiných oblastech.

c. Chceme konec ekonomické diskriminace žen

Ženy dostávají až o třetinu nižší plat než muži za stejnou práci. Chceme zvýšit ekonomickou aktivitu žen pestrou nabídkou služeb. Péče o děti má probíhat tam, kde děti žijí. Stejně jako péče o potřebné a seniory, kterých bude stále víc.


3.   Chceme ZDRAVOU PŘÍRODU, protože jde o život.

a. Prosadíme přísnější zákon o ochraně ovzduší

Zajistí, aby se neopakovaly situace, kdy se lidé ve velkých městech dusí tak, jako nedávno na Ostravsku. Zajistíme pokračování programů podpory ekologicky šetrnějších způsobů vytápění.

b. Budeme bránit zastavování kvalitní orné půdy dalšími velkosklady a hypermarkety

Navrhneme zvýšení poplatků za vynětí ze Zemědělského půdního fondu, zavedeme poplatky za zastavování biotopů tak jako je tomu v Německu.

c. Budeme striktně trvat na zachování ekologických limitů těžby

Chrání domovy lidí v severních Čechách před zbouráním kvůli další povrchové těžbě uhlí.

d. Budeme bránit privatizaci a tunelování státních lesů


4.   Chceme investice do TRVALÝCH HODNOT, protože budoucnost začíná teď.

Kultura, věda, vzdělávání a občanská společnost.

a. Budeme prosazovat navýšení prostředků na školství z 9 na 12% veřejných výdajů

Jedná se o zlomek každoročního zisku polostátní firmy ČEZ. Zároveň zavedeme pevný kariérní řád pro učitele
zvýšíme mzdy učitelů na evropskou úrověň. Naše děti mají vzdělávat  a vychovávat ti nejlepší z  nás.

b. Místo Plzně Cambridge

Umožníme jednotlivcům i vysokým školám následovat nejlepší zahraniční vzory.
Prosadíme reformu vysokého školství, která nenaruší jeho autonomii a zvýší jeho kvalitu rozdělením škol na vzdělávací, profesní a výzkumné. Prosadíme přechod na víceleté financování a fundamentální změnu systému akreditací.

c. Chceme dostatečné a transparentní financování kultury

Oddlužení Státního fondu kultury,
zavedení jeho financování ze zisků hazardu,
transparentní rozdělování jeho prostředků.
Česká kultura nepočká, až se přežene hospodářská krize.


Doporučujeme: Kalendárium Top365.cz - Dovolená v Krkonoších - Obchodní akademie pro tělesně postižené