LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

Bojujeme za práva obyčejných lidí

ČSSD jde do voleb s jasným cílem: bojovat za práva obyčejných lidí a zabránit zničení vyspělého sociálního spravedlivého státu. Osobní úspěch a štěstí nesmí být výsadou vyvolených, ale právem všech, kteří pracují snaží se zlepšit svou budoucnost.

Nedovolíme ohrožení zdraví lidí

ČSSD kategoricky odmítá, aby lidé museli platit za léčbu běžných nemocí, jako je chřipka nebo operace kýly dalších 160 nemocí, či platit poplatky u lékaře lékárnách, jak to plánuje česká pravice. Nepřipustíme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven. S pomocí zisků ČEZ a spravedlivého daňového systému získáme prostředky pro zvýšení dostupnosti kvalitního zdravotnictví, proplacení prvních tří dnů nemoci a další mimořádnou podporu s dětmi a seniorů.

Snížíme zadlužování České republiky

Zavazujeme se do roku 2013 snížit rychlost zadlužování na polovinu. Využijeme evropské fondy pro vytvoření nových pracovních míst a podporu růstu naší ekonomiky. Zvýšením příjmů státního rozpočtu a snížením státních výdajů napravíme škody způsobené vládou ODS v čele s Topolánkem a Kalouskem, odpovědnou za dluh 300 miliard korun způsobený neschopností, obrovskou korupcí a nevídaným daňovým zvýhodněním těch nejbohatších. Omezíme také megalomanské projekty Topolánkovy a Kalouskovy vlády - církevní restituce za 270 miliard a likvidaci ekologických škod za více než 100 miliard, které by dále prohloubily defi cit státního rozpočtu.

Bojem proti korupci snížíme státní výdaje

Zavedením protikorupčního balíčku omezíme korupci, která ze státního rozpočtu odsává každý rok desítky miliard korun. Nastavením průhledného elektronického systému zadávání veřejných zakázek zvýšíme transparentnost a efektivitu využívání veřejných zdrojů. Budeme šetřit, ale primárně na státu, nikoli na lidech.

Vaše budoucnost je ve vašich rukou

Volby do Poslanecké sněmovny rozhodnou o tom, zda budeme pod vládou ODS žít ve zkorumpovaném státě, který zvýhodňuje nejbohatší a všem ostatním jen snižuje životní úroveň. Zda budeme žít ve státě, v němž si lidé budou muset platit stovky a tisíce korun i za obyčejnou chřipku či operaci.

Nadcházející volby rozhodnou. Právě v době krize, a to více než kdy jindy, potřebuje naše země vládu, která bude bojovat za zájmy obyčejných lidí. Sociální demokracie vám takovou vládu nabízí.

VOLTE ZMĚNU A NADĚJI.

Jiří PAROUBEK
předseda ČSSD

 


ZAVAZUJEME SE:

1.

Zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče zrušením poplatků a obnovením 3 dnů nemocenské

2.

Zavést protikorupční balíček

3.

Podporou veřejných i soukromých investic a efektivním čerpáním evropských fondů obnovit hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa

4.

Ze zisků ČEZ vyplatit 2.400 Kč seniorům a zvýšit mateřskou

5.

Úsporami a spravedlivějšími daněmi snížit tempo zadlužování státu do roku 2013 na polovinu

 

 


NEDOPUSTÍME EXPERIMENTY ODS A TOP 09:

1.

Zavedení výpovědi bez udání důvodu

2.

Privatizaci nemocnic, zdravotních pojišťoven, důchodového systému a placení za 160 nemocí

3.

Zavedení školného na státních vysokých školách

4.

Snížení podpory rodinám s dětmi

5.

Zvýšení spodní sazby DPH a tím zdražení každodenních potřeb lidí

 

 

 

 


ČSSD PRO ÚČINNÝ BOJ S KRIZÍ

1.

Obnovíme hospodářský růst a vytvoříme nová pracovní místa podporou domácích veřejných i soukromých investic v oblasti dopravní infrastruktury, energetiky a ochrany životního prostředí.

2.

Udržíme kupní sílu obyvatel stimulující hospodářský růst; nedovolíme zvyšovat spotřební daně zdražující zboží a služby každodenní potřeby.

3.

Zaručíme maximální efektivitu čerpání peněz z fondů EU na podporu malých a středních firem.

4.

Podpoříme využívání obnovitelných zdrojů energie, dostavbu a modernizaci jaderných elektráren a rozumnou výstavbu elektráren na zemní plyn.

5.

Předložíme novou Strategii rozvoje České republiky s cílem dostat do roku 2025 ČR na úroveň prvních deseti nejvyspělejších zemí EU.

6.

Podpoříme důstojné mzdy za dobrou práci, včetně pravidelného zvyšování minimální mzdy nejméně o 500 Kč ročně.

 

 


10 ZÁVAZKŮ ČSSD PROTI KORUPCI:

Korupce ohrožuje podstatu demokracie a podkopává důvěru občanů v právní stát. Proto musí být boj s korupcí prioritou každé vlády, která to s demokracií myslí vážně.

 

1.

Zpřísníme zákon o střetu zájmů a zavedeme zákonná pravidla regulující lobbing.

2.

Změníme systém zadávání a kontroly veřejných zakázek s cílem posílit jejich transparentnost a efektivitu vynakládaných prostředků.

3.

Zabráníme fi rmám s neprůhlednou vlastnickou strukturou v účasti na veřejných zakázkách; zakážeme anonymní listinné akcie na majitele.

4.

Zavedeme povinné internetové aukce pro nákupy zboží a služeb ve veřejné správě.

5.

Celý průběh veřejných zakázek bude povinně zveřejňován na internetu.

6.

Prosadíme zdaněné a transparentní odměňování ústavních činitelů.

7.

Zavedeme majetková přiznání pro majetky nad 10 milionů korun.

8.

Obnovíme u policie činnosti, které vykonávala fi nanční policie.

9.

Zasadíme se o naplnění účinnosti zákona o státní službě.

10.

Očistíme systém justice od skandálních praktik poslední doby a vrátíme mu věrohodnost a autoritu.

 

 


ČSSD PRO KVALITNÍ A DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

České zdravotnictví se nesmí stát byznysem, ale musí zůstat kvalitní službou českým občanům a pacientům.

 

1.

Obnovíme vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci a zrušíme „julínkovské“ poplatky u lékaře a v lékárnách.

2.

Urychlíme rozsáhlé investice do modernizace nemocnic, které zvýší komfort pacientů.

3.

Omezíme lobbing farmaceutických společností neúměrně prodražující ceny léků a v každé lékové skupině zachováme 1 lék bez doplatku.

4.

Vytvoříme 12 000 nových pracovních míst ve zdravotnictví a v sociálních službách.

5.

Zavedeme veřejně přístupný systém sledování a hodnocení kvality zdravotní péče a jednu státní zdravotní pojišťovnu.

 

 


ČSSD PRO PODPORU RODIN S DĚTMI

Zlepšíme situaci dětí a rodičů, kteří se o ně starají. Refor ma, která proběhla za bývalé vlády ODS, zvýhodnila pouze nejbohatší vůči všem ostatním.

 

1.

Nedovolíme snížení mateřské.

2.

Podpoříme obce při rozšiřování míst v mateřských školkách a veřejné služby pro děti do tří let (jesle).

3.

Zavedeme povinný bezplatný rok předškolní výchovy.

4.

Zavedeme nové výhodné úvěry a novomanželské podpory pro získání nového bytu či rekonstrukci stávajícího.

5.

Pro děti, které nedostávají od určeného rodiče soudem stanovené výživné, zavedeme institut náhradního výživného; dlužnou částku bude vymáhat stát.


ČSSD PRO DŮSTOJNÉ STÁŘÍ

Naše země dosud vydává na důchody mnohem méně, než je evropský průměr. Zvyšování důchodů musí respektovat skutečný růst životních nákladů.

 

1.

Chceme státem garantovaný důchod a jeho každoroční valorizaci.

2.

Důchodcům vyplatíme mimořádný třináctý důchod ve výši 2400 Kč z dividend ČEZ.

3.

Zavedeme minimální důchod pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2 násobku životního minima.

4.

Podporujeme dřívější odchod do důchodu u rizikových povolání.

 

 


ČSSD PRO FÉROVÉ DANĚ

Chceme spravedlivý a solidární daňový systém. Odmítáme daňový ráj pro nejbohatší.

 

1.

Zrušíme rovnou daň a zavedeme daňové pásmo ve výši 38% pro měsíční příjmy nad 100 tisíc Kč.

2.

Obnovíme společné zdanění manželů.

3.

Zavedeme dědickou daň u dědictví velkého rozsahu (nad 15 mil. Kč).

4.

Budeme tvrdě a důsledně bojovat s daňovými úniky a zasadíme se o silný tlak EU na zrušení daňových rájů.

5.

Zavedeme přísnější regulaci hazardu.

 

 

 


JISTOTY, KTERÉ VÁM ZARUČUJE ODS A TOP 09:

1.

Budete dál platit poplatky u lékaře

2.

Budete dál platit poplatky za každou položku na receptu

3.

Bude pokračovat privatizace nemocnic

4.

Bude zahájena privatizace zdravotních pojišťoven

5.

Nebude proplácena nemocenská v prvních 3 dnech nemoci

6.

Nově budete platit i za obyčejnou plombu

7.

Budou zavedeny přímé platby za léčbu chřipky nebo akné

8.

„Banální“ operace křečových žil, kýly či žlučových kamenů zaplatíte ze svého

 

 

 


Doporučujeme: Kalendárium Top365.cz - Dovolená v Krkonoších - Obchodní akademie pro tělesně postižené